Džamila DANCE - děti 11-15let - BEZ REZERVACE
Activity description
Zábavnou formou tančíme jednoduché tanečky všech rytmů a stylů. Při tanci používáme různé taneční pomůcky - křídla, závoje, penízkové pásy,rumba koule, vějíře, vařečky, šátečky., kloboučky. Děti si zatančí, pobaví se, získají cit pro muziku, rytmus a zazpívají si. Několikrát ročně pořádáme vystoupení pro rodiče a veřejnost.
List of instructors