Bětka Sodomková
Portrét Bětka Sodomková
Email
Telefon
  • Seznam cvičených aktivit
  • Informace o trenérovi
Já se jmenuji Bětka a pracuji jako fyzioterapeutka. SM systém vyučuji již tři roky a denně se s ním setkávám u svých pacientů. Ráda tuto metodu pacienty učím, protože cviky nejsou obtížné, je v nich obsaženo posílení i protažení svalů a pacienti opravdu cítí efekt. Cvičení je vhodné pro každý věk a jakoukoliv fyzickou kondici - jen vy sami si určujete míru zátěže.