Bětka Sodomková
Portrait Bětka Sodomková
Email
Phone
  • Instructor's activity list
  • Info about instructor
Já se jmenuji Bětka a profesí jsem fyzioterapeutka. SM systém vyučuji již od roku 2013 - jak v rámci svého zaměstnání, tak na lekcích v Orlovně. Ráda tuto metodu pacienty učím, protože cviky nejsou obtížné, je v nich obsaženo posílení i protažení svalů a pacienti opravdu cítí efekt. Cvičení je vhodné pro každý věk a jakoukoliv fyzickou kondici - jen vy sami si určujete míru zátěže. Přínos má i pro aktivní sportovce, zvláště v případě, kdy se věnují některému sportu jednostranně - to znamená, že přetěžují určité svalové skupiny na úkor jiných.